Webbshop för Hemvärnsmän

Bra utrustning är av stor vikt!

Köpvillkor för Webbshop för Hemvärnsmän (”Webbshopen”)

Dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) gäller mellan Webbshop för Hemvärnsmän, en shop driven av CMW Management AB, org. nr. 559115-7283, Bottnevägen 16B, 423 50, Torslanda, (”Företaget”), och dig som själv, eller för annans räkning som du köper produkter eller tjänster åt, via Webbshopen.

Genom att göra ett köp i Webbshopen accepterar du dessa Köpvillkor och det uppstår ett bindande avtal mellan Företaget och dig.

Din beställning via Webbshopen

För att kunna lägga en beställning via Webbshopen måste du vara 18 år eller äldre och ha svensk leveransadress. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande.

När du godkänner dessa Köpvillkor intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv eller annan är riktiga. När du genomför köpet accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning.

Betalning

Betalning kan ske via bank-/kreditkort eller annan elektronisk betaltjänst som exempelvis Swish (http://www.getswish.com), Stripe (https://stripe.com) och PayPal (http://www.paypal.com). De betalningssätt som är tillgängliga vid tidpunkten för ditt köp anges innan ditt godkännande av köpet. Endast för i förväg godkända företag kan faktura accepteras. Företaget har rätt att ta betalt för köpet redan i samband med beställningen, om inte faktura valts som betalsätt (se nedan om fakturabetalning). Företaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det betalsätt som du har valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller om du inte godkänns för det valda betalsättet.

Bank-/kreditkort

Accepterade betalkort via våra betalpartners är Visa och MasterCard. För att kortköpen ska göras så säkra som möjligt skickas all information krypterad med SSL (Secure Sockets Layer). Det betyder att informationen hanteras via en säker förbindelse och att kortuppgifter inte kan läsas av tredje man. Kortuppgifterna hanteras inte på något sätt hos Företaget, utan enbart hos Företagets betalningspartners, som är PCI-certifierade av Visa/MasterCard och följer den sekretess och säkerhet som bankerna kräver för kortbetalning. Företaget förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningsvärde finns och att dina adressuppgifter stämmer. Köp kan nekas till följd av dessa kontroller.

Faktura

Fakturor ska betalas senast 30 dagar från det att fakturan är utfärdad (fakturadatum). Vid försenad betalning har Företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag samt dröjsmålsränta med 8 %.

Fakturan skickas som elektronisk faktura i PDF-format via epost. Vid fakturabetalning kan det komma att göras en kreditprövning som kan leda till att köp nekas med faktura som betalsätt.

När du väljer fakturabetalning är det obligatoriskt att ange sitt person- eller organisationsnummer, dels för att Företaget ska kunna hämta köp- och leveransadress, då Företaget ska kunna göra en kreditprövning och kontrollerar leveransadressen.

Bekräftelse på genomfört köp

Efter att du har lagt din beställning och betalat enligt ovan, alternativt blivit godkänd för fakturabetalning, kommer en orderbekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett. De uppgifter som du har angett i beställningen kommer att framgå av bekräftelsen.

Köp- och ångerrätt

Du som konsument har bland annat rättigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, E-handelslagen (2002:562), Konsumentköplagen (1990:932) och Konsumenttjänstlagen (1985:716) när du köper varor och tjänster på internet. För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar Företaget dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se eller kontakta dem på telefon tel. 0771-42 33 00.

Vid utnyttjande av ångerrätten återbetalas summan för de varor som är aktuella i ångerärendet. Inga hanterings-, frakt- eller frankeringsavgifter återbetalas.

Företaget förbehåller sig rätten att makulera köp samt neka framtida köp om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv, eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå dessa Köpvillkor.

Reservation för avvikande villkor och slutförsäljning

Företaget reserverar för att varor kan ta slut i lagerhållning innan informationen i Webbshopen hinner uppdateras. Skulle du genomföra ett köp av en vara som är slut, kommer Företaget informera dig om detta utan onödigt dröjsmål och återbetala det du har betalat för varan.

Företaget kan från tid till annan erbjuda kampanjer i Webbshopen, som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Köpvillkor. Dessa förmånligare villkor gäller för de specifika varor eller tjänster som anges i kampanjen, så länge kampanjen är aktiv eller så länge lagret räcker. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avsluta sådana kampanjer.

Bytesrätt

Företaget tillämpar inte allmänt bytesrätt för produkter, utan hänvisar till vad som anges under ovan stycke ”Köp- och ångerrätt”.

Reklamation

Reklamationsrätten gäller varor eller tjänster som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd vara eller tjänst ska du kontakta Företaget så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Du har tre års reklamationsrätt enligt lag. Företaget står för returfrakten för godkända reklamationer av varor.

För att reklamera en vara ska du kontakta Företaget enligt nedan kontaktuppgifter.

När reklamationen godkänts kommer Företaget att ersätta dig för det du har betalat för varan. Återbetalning kommer att ske så snart som möjligt, dock inte senare än inom 30 dagar från det att Företaget godkänt reklamationen.

Företaget förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan eller tjänsten inte är felaktig.

Vid reklamationer följer Företaget riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se samt www.konsumentverket.se.

Bild- och skrivfel

Företaget reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel i Webbshopen. Företaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation i Webbshopen ska uteslutande ses som illustrationer, vilka inte garanteras återge tjänstens exakta utseende, funktion eller ursprung.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL) och direktmarknadsföring

Företaget kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet behandling av dina personuppgifter är att Företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden mot dig som kund och användare av Företagets tjänster. Företaget behandlar även dina personuppgifter för att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från Företaget eller dess samarbetspartners. I den mån det rör information från samarbetspartners kan dessa också komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som Företaget eller dess samarbetspartners kommer att behandla är sådana som du lämnar i samband med att du genomför din beställning eller som du annars direkt eller indirekt lämnar till Företaget genom att utnyttja Företagets tjänster. Företaget kan komma att spara dina personuppgifter upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med Företaget har upphört för marknadsföringsändamål enligt ovan. Företaget ser dig som kund under den tid som du utnyttjar Företagets tjänster eller erbjudanden. Din rätt att bli glömd respekteras och om det är önskat skall du kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter.

Genom att godkänna dessa Köpvillkor samtycker du till Företagets behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Företaget har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till Företaget via kontaktinformation nedan. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via e-post, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa Köpvillkor accepterar du att Företaget sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till Företaget (se kontaktinformation nedan) eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som Företaget eller dess samarbetspartners skickar till dig.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till material i Webbshopen (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Företaget. Det betyder exempelvis att du inte utan Företagets tillstånd får kopiera, ändra eller överföra sådant innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Force majeure

Företaget är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Köpvillkor om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan, och om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång på marknaden.

Villkorsändring

Företaget har rätt att ensidigt ändra dessa Köpvillkor. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp i Webbshopen eller annars 30 dagar efter att Företaget har informerat dig om ändringarna eller 30 dagar efter det att Företaget har uppdaterat Webbshopen med ändrade Köpvillkor. Företaget rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad i Webbshopen regelbundet för att bli varse eventuella ändringar i villkoren.

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Köpvillkor eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Köpvillkoren i dess helhet är ogiltiga utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Företaget eller ditt utbyte av eller prestation enligt Köpvillkoren, skälig jämkning av Köpvillkoren ske.

Överlåtelse

Dessa Köpvillkor och de rättigheter och skyldigheter som följer genom din beställning kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock Företaget fritt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Köpvillkor.

Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag tillämpas på dessa Köpvillkor. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar Företaget att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Företaget följer alltid deras beslut och rekommendationer. Du kan även anmäla klagomål via EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta Företaget på:

Adress: CMW Management AB, Bottnevägen 16B, 423 50, Torslanda

E-post: info@hemvarnsman.se

Telefon: 0703-200 200

Webb: https://hemvarnsman.se