Webbshop för Hemvärnsmän

Bra utrustning är av stor vikt!

Om sajten

“Webbshop för Hemvärnsmän” är ett initiativ skapat av Michael Wallenius och drivs privat och ideellt på hobbybasis under paraplyet CMW Management AB. Syftet med sajten var primärt att ekipera Hemvärnssoldater med snygga profilerade kläder för träning. En webbshop sattes upp för att slippa hantera kontanter under övningar och få lite ordning och reda. När shopen var “klar” (det blir de aldrig) så kom det fram andra idéer om vad som skulle kunna säljas. Sagt och gjort, det började förmedlas andra bra Hemvärnsrelaterade produkter och tämligen snabbt såg vi behovet av att få till återförsäljarstatus hos företag som Snigeldesign till exempel.

Överskottet från driften av sajten går just till kostnader som uppstår i arbetet med skötseln av denna sajt, samt epost- och webbserver för några kompanier inom Elfsborgsgruppen. Med tiden kommer produktutbudet att fortsätta öka.

Inga av de produkter du kan hitta i denna webbshop  är beställda eller på något sätt officiellt ihopkopplade med Försvarsmakten eller Hemvärnet i stort. Det finns alltså ingen sanktion från högre ort att produkter från denna sajt får användas i Hemvärnet. En del av produkterna har ett M-nummer, så de kan vara godkända ur det perspektivet. Men tillstånd för icke normal Hemvärnsmateriel skall alltid sökas hos högre befäl.

Flera av kläddesigner och modeller av kläder som i nuläget erbjuds är framtagna i samråd med ledare inom Hemvärnet och säljs endast till just soldater inom Hemvärnet. Vill du ha en egen design för ditt kompani? Kontakta Michael via kontaktformuläret ovan.

Övriga produkter som säljs via denna sajt är fria för vem som helst att beställa.

Alla som bär de träningskläder vi tar fram och säljer här skall kunna känna stolthet över att de är med i Hemvärnet. Ett sätt att visa det för gemene man är att bära snygga och diskreta kläder även till vardags som vittnar om ställningstagandet för Sveriges försvar.

Alla synpunkter på sajten och dess innehåll, eller på produkterna som säljs här, kan förmedlas genom att fylla i det formulär som hittas i menyn ovan.